تایید شده
مرکز تیمار و بازپروری حیات وحش

مرکز تیمار و بازپروری حیات وحش

از 2019-12-12 17:51:03 عضو سایت می باشد

اولین و تنها مرکز تیمار و بازپروری حیات وحش در کشور که به صورت مردم نهاد اداره میشود. نجات - تیمار - بازپروری و رهاسازی حیات وحش آسیب دیده

  • مدیر عامل: فرشاد اربابی
  • شماره ثبت: 982/5/896
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: محیط زیست و منابع طبیعی
  • 09353003700
  • [email protected]
  • البرز کوهسار اراضی ازنق خیابان سازمان آب