تایید شده
موسسه خیریه ولی نعمتان

موسسه خیریه ولی نعمتان

از 2017-07-29 14:10:26 عضو سایت می باشد

فعال در زمینه اردوهای جهادی وتامین جهیزیه نیازمندان و اعزام کاروان مشهد اولی ها به مشهد . پخش ارزاق بین نیازمندان

  • مدیر عامل: محمد صابر اختری
  • شماره ثبت: 39361
  • نوع سازمان: موسسه خیریه
  • زمینه فعالیت: توانیابی و بازپروری