تایید شده
حسن نجفی

حسن نجفی

از 2016-01-20 10:57:52 عضو سایت می باشد
شماره تماس : 09120979805 ایمیل: [email protected]

پیش فروش گجت فایندیما

فایندیما وسیله ای کوچک است که کاری بزرگ انجام میدهد، فایندیما از گمشدن وسایل شما جلوگیری میکند و در صورت گمشدن به پیدا شدن آن کمک میکند.