تایید شده
شتابدهنده کارآفرینی تیک

شتابدهنده کارآفرینی تیک

از 2017-12-04 10:45:07 عضو سایت می باشد

شتابدهنده کارآفرینی تیک به عنوان اولین شتابدهنده غرب کشور با موضوع سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیریت فناوری و تمرکز برروی جذب ایده های حوزه ICT فعالیت می کند.

  • مدیر عامل: مجتبی گراوندی
  • شماره ثبت: 19862
  • نوع سازمان: شرکت خصوصی
  • زمینه فعالیت: سایر
  • 08338254341
  • بلوار شهید بهشتی سه راه 22 بهمن پارک علم و فناوری طبقه همکف شتابدهنده کارآفرینی تیک