تایید شده
خیریه طیف مهر مانی

خیریه طیف مهر مانی

از 2020-04-23 14:07:22 عضو سایت می باشد

موسسه طیف مهر مانی با هدف و انگیزه توانیابی و بازپروری و همچنین حرفه اموزی و اشتغالزایی معلولین و افراد داراری اختلال طیف اتیسم قدم بر میدارد و با تمام توان و تلاش در این راستا میکوشد

  • مدیر عامل: نیره سادات عبدالهی مقدم
  • شماره ثبت: 49456
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: توانیابی و بازپروری
  • 09126004127
  • http://teyfemehr.com/
  • [email protected]
  • میدان آرژانتین-خیابان الوند-خیابان سیاوش-ساختمان الوند-واحد فناور طیف مهر مانی