تایید شده
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه قم

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه قم

از 2017-05-06 12:07:58 عضو سایت می باشد

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه قم از سال 1385 فعالیت خود را آغاز نمود رسالت این مرکز، تسهیل و تسریع در تجاری سازی ایده ها است تسهیلات ریسک پذیر و کم بهره، فضای اداری و خدمات تخصصی آموزشی و مشاوره ای در زمینه کسب و کار از خدمات قابل ارائه به مخترعان و نوآوران استان قم در این مرکز میباشد فن بازار منطقه ای استان قم به عنوان اولین فن بازار منطقه ای فن بازار ملی ایران توسط مرکز رشد دانشگاه قم و طی تفاهم نامه ای با فن بازار ملی ایران، از سال 1391 آغاز به کار نمود

  • مدیر عامل: سید مهدی مدبری
  • شماره ثبت: 111111
  • نوع سازمان: سازمان دولتی
  • زمینه فعالیت: سایر