حمایت از کودک 21 ماهه

حمایت از کودک 21 ماهه

گاهی خدا میخواهد با دست تو،دست دیگر بندگانش را بگیرد.وقتی دستی به یاری میگیری بدان که دست دیگرت در دست خداست.کودک 21ماهه که نیاز به عمل داره بیماريش تشکیل نشدن ساختار مغزی که قرينه نبودن مغز سمت راست و چپ که باعث میشه در طول روز به تعداد دفعات زیادی تشنج کنه.

افزودن به علاقه مندی ها

1,524,311 تومان

از 5,000,000 تومان

موفق نشد! :(

35 نفر

حامی پروژه

30%
30% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عضویت در دونیت، اگر پروژه‌ای که از آن حمایت کرده‌اید، نتوانست مبلغ مورد نظر را تامین کند، مبلغ پرداختی شما به «کیف پول شما در دونیت» بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

حمایت از کودک 21 ماهه

ای که دستت می رسد ؛ دستی بگیر

در ابتدای تولد تا به 3ماهگی کاملا سالم بود، و در دوره 4ماهگی با شروع تشنج ها که به روزی 10 تا 100 بار هم میرسید با تجویز دارو از تشنج جلوگیری شد. اما الان این کودک 21ماهه نیازمند یاری بخش دستهای مهربان شماست که مرحمی باشد برای زخم هایش که دچار بیماری (همومگالن) یعنی قرینه نبودن مغز سمت راست و چپ که امیدواریم با شروع درمان در بیمارستان گریت اورموند انگلستان معالجه این کودک بهبود پذیر واقع شود. و اینکه بخاطر وزن کم، و زیاد بودن هزینه عمل جراحی زمان جراحی به 1ماه آینده به تعویق افتاد است.

«امیدوارم که با حمایت شما عزیزان و موفقیت در این پروژه ، قدمی کوچک برای درمان این کودک برداشته باشیم»

تصویر اول: هزینه جراحی ۷۶ هزار پوند پرداخت نشده

تصویر دوم: ۲۵ هزار پوند بابت ویزیت و تشخیص اولیه که به بیمارستان واریز شده است.

 • علی پور محمد مهدی دوست

  علی پور محمد مهدی دوست

  تا الان 3 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • (حمایت میهمان)

  (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 16 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 10 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • سجاد عامل قناد

  سجاد عامل قناد

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محمد بهشتی

  محمد بهشتی

  تا الان 112 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 2 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • آیدین بارنجی

  آیدین بارنجی

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • Reza M

  Reza M

  تا الان 44 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • Reza M

  Reza M

  تا الان 44 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 25 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 17 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 2 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • آیدین بارنجی

  آیدین بارنجی

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • (حمایت میهمان)

  (حمایت میهمان)

  تا الان 2 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محمد (حمایت میهمان)

  محمد (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • سبکتکین بهرام پور

  سبکتکین بهرام پور

  تا الان 3 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • nafiseh abbasi

  nafiseh abbasi

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • nafiseh abbasi

  nafiseh abbasi

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • رضا حیدرزاده

  رضا حیدرزاده

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محی سنیسل (حمایت میهمان)

  محی سنیسل (حمایت میهمان)

  تا الان 19 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • amrollah mombini shad

  amrollah mombini shad

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • فرهاد ریاضی (حمایت میهمان)

  فرهاد ریاضی (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • Sepehr Tangestani

  Sepehr Tangestani

  تا الان 2 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 17 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • s.ghahremani (حمایت میهمان)

  s.ghahremani (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • (حمایت میهمان)

  (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ahmad sarookhani

  ahmad sarookhani

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • Hadi Moghaddas

  Hadi Moghaddas

  تا الان 6 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • حسین قیصری (حمایت میهمان)

  حسین قیصری (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • امین میرزاپور (حمایت میهمان)

  امین میرزاپور (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ali karami

  ali karami

  تا الان 3 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • سبکتکین بهرام پور

  سبکتکین بهرام پور

  تا الان 3 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محمد بهشتی

  محمد بهشتی

  تا الان 112 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 76 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده