تایید شده
انجمن حمایت ازافراد با اختلالات رشدی عصبی سها

انجمن حمایت ازافراد با اختلالات رشدی عصبی سها

از 2016-09-11 21:25:22 عضو سایت می باشد

این انجمن سازمانی مردم نهاد وغیردولتی است که ازافرادکم توان ذهنی درسطح دیرآموزوخاتواده های آنها حمایت می کند

  • مدیر عامل: مهوش کیان ارثی
  • شماره ثبت: 10104043159
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: بهداشت و درمان
  • 021-22265329
  • 09352436833
  • تهران،خیابان شریعتی بالاترازدوراهی قلهک،کوچه حمیدصدیق،کوچه یاسمن،پلاک 3 واحد5