تایید شده
حسین ناکینی

حسین ناکینی

از 2017-07-13 11:20:29 عضو سایت می باشد
اگر با تفکر و اندیشه خویش بیدار نشوی، اندرز کسی بیدار و آگاهت نخواهد کرد. "امام علی (ع)" واژه «جهاد» از ریشه «ج-ه-د» به معنی کوشش و مبارزه و فعالیت است. جهاد برعکس آنچه که امروزه توسط سیاست‌مداران مطرح می‌شود تنها به معنی جنگ و خون‌ریزی نیست. بلکه در اصل به معنی کوشش و مبارزه می‌تواند در عرصه‌های گوناگون باشد سربازی نا چیز و پیاده هستم در راستای این عرصه یا زهرای مرضیه (سلام الله)

کمک هزینه درمان سوختگی دختر بچه ی 7ساله ی مستمند

سر ظهر بود .. داخل کپرهای گرم سیستان .. دختر بچه ای در حین بازی در داخل کپر بود ..که ناگهان پیکنیک تهیه ی غذا آتش می گیرد .. و کل کپر تبدیل به جهنم شده .. ودخترک زیبا و معصوم میسوزد.. برای درمان به تهران منتقل میشود.. احتیاج به کمک مالی حامیان دلسوز دارد برای درمان

اشتغال زایی برای جوان بیکار

با کار کردن زندگی کن و با کارآفرینی زندگی را به دیگران هدیه کن. برای کاشت نخل امید و زندگی در دل پنج جوان پر انرژی و بیکار درصدد خرید دستگاه پیکسل وتولید اشتغال هستیم

تامین هزینه ی درمان بیمار مستمند

بیمار؛ آقای سپهوند اهل خرم آباد لرستان هشت سال قبل دراثر یک بیماری کشکک ها و زانو رو از دست دادن.الان هشت ساله پاشون خم نمیشه و برا همین علت ضعف عضلات گرفته و ناتوان شدن عفونت مفاضل و پاهم مضاف بر این شده.اوضا مالی شون داغونه و قوت غالب شون نونه اگه گیر بیاد

درمان مادر مریض و بی سرپرست مبتلا به قند

درروستای محروم نورآباد(دلفان) به مادر تنها و بی سرپرست که به علت مرض قند انگشتش به شدت آسیب خورده بود و به تشخیص پزشک باید قطع شوداما چون پول قطع کردنش را نداشت با درد میساخت پیرزن التماس میکردکه ببریمش وداخل رودخانه بیندازیمش تاازدردراحت شود قرارشددرمان شود