برپایی کارگاه تولیدی لباس

برپایی کارگاه تولیدی لباس

برای اشتغال زایی و محرومیت زدایی در شهر میانرود از توابع شهرستان دزفول درنظر داریم یک باب کارگاه تولیدی لباس تاسیس نماییم. با توجه به اینکه میانرود در جوار چندین شرکت صنعتی و کشاورزی واقع شده است می تواند آینده ی خوبی با تاسیس این کارگاه رقم خورده شود.

هنوز هیچی

از 50,000,000 تومان

50 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

برپایی کارگاه تولیدی لباس

پروژه ایجاد کارگاه خیاطی ویژه نیازمندان تعداد ایجاد شغل مستقیم: حداقل ۵ نفر هدف: رفع نیازمندی های خانواده های نیازمند ویژگی شاغلین: بانوان نیازمند سرمایه موردنیاز: ۵۰میلیون تومان جهت خرید چرخ خیاطی، سر دوز، اتو و... متولی کار: خیریه جهادی صاحب الامر(عج) شهرستان دزفول