زیرنویس ژاپنی انیمیشن نبرد در خلیج فارس2

زیرنویس ژاپنی انیمیشن نبرد در خلیج فارس2

سلام میخوام بخش کوتاهی از انیمیشن زیبای نبرد در خلیج فارس 2 را از فارسی به ژاپنی تبدیل کنم و در رسانه های ژاپنی نشر بدم. منتها متوجه شدم ترجمه فارسی به ژاپنی خیلی گران است، برای همین به فکر دونیت گروهی افتادم.

هنوز هیچی

از 500,000 تومان

20 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

زیرنویس ژاپنی انیمیشن نبرد در خلیج فارس2

هدف پروژه چیست؟

اضافه کردن زیرنویس ژاپنی به بخش کوتاهی از انیمیشن نبرد در خلیج فارس 2 و نشر آن در رسانه های ژاپنی یا ... تا آنها از حس همدردی ایران به شکلی دیگر، با خبر بشوند.

چرا این انیمیشن را انتخاب کردم؟

انیمیشن زیبای نبرد در خلیج فارس 2، یک یاز بهترین انیمیشنهای جنگی ایران است که ماجرای حمله چند ناو جنگی را به ایران روایت میکند.

اما در ایران، سردار سلیمانی و تیمشان در یک ناو، جلوی این ناوها می ایستند.

هزینه صرف ترجمه و ... میشود

قصد دارم بخشی از این انیمیشن را که به ماجرای هیروشیما مربوط میشود در رسانه های ژاپنی نشر بدم. به این دلیل که خیلی از جوانان ژاپنی مخالف آمریکا هستند اما سالمندان آنها (و برخی جوانان) حس دوستی و بنوعی گناه نسبت به آمریکا دارند به این مفهوم که ژاپن را مقصر حمله اتمی به هیروشیما میدانند (متاسفانه).

چند ماه پیش که این قصد را داشتم متوجه شدم، بخش خیلی کوتاهی را بخواهم به ژاپنی تبدیل کنم، حدود 200 هزارتومان میشود! اما من قصد دارم همچنین فیلم را به شکل انیمیشن های ژاپنی در بیارم تا شکلش هم محلی و به مذاق ژاپنی ها آشنا و خوش بیاید. موافقید؟

 

فکر میکنم نشر این بخش حماسی توی رسانه های ژاپنی، کاری جالب و درخورد باشد.