تایید شده
آغاز روزنو البرز

آغاز روزنو البرز

از 2019-08-01 11:12:27 عضو سایت می باشد

موسسه خیریه «روز نو» خانه‌ایست که در حال حاضر 10 پسر بدسرپرست و بی سرپرست، در گروه سنی 18-12 سال، درآنجا زندگی می‌کنند و در واقع «روز نو» خانه آنهاست. این خانه تحت نظارت و مجوز بهزیستی در سال 1395 تاسیس شد و فعالیت و حضور پرسنل دلسوز، که سابقه کار با کودکان آسیب را نیز دارند، در کنار حمایت‌های مالی خیرین، چراغ این خانه را روشن نگه داشته است. خذمات روانشناسی ، مددکاری ، پزشکی ، تحصیلی و .. از جمله اقدامات موسسه برای فرزندان تحت پوشش می باشد.

  • مدیر عامل: مریم رفیع زاده
  • شماره ثبت: 3222
  • نوع سازمان: موسسه خیریه
  • زمینه فعالیت: نگهداری و سرپرستی

تهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی

با نزدیک شدن فصل سرما برآن شدیم تا برای فرزندان تحت سرپرستی موسسه خیریه روزنو ( فرزندان بدسرپرست و بی سرپرست) لباس گرم فراهم کنیم تا در راستای رشد و بالندگی آنان امکانات رفاهی و اولیه با همراهی شما عزیزان تامین شود.