تایید شده
موسسه جهادی رضوان

موسسه جهادی رضوان

از 2017-07-07 13:25:21 عضو سایت می باشد

گروه جهادی رضوان از سال 87 فعالیت خود را در منطقه نهبندان خراسان جنوبی شروع کرده و محوریت کار خود رو رسیدگی به محرومین و محرومیت زدایی قرار داده است. این گروه جز معدود گروه های جهادی می باشد که به طور مستمر فعالیت داشته و در طی سال نیز با منطقه هدف ارتباط مستمر خواهد داشت. در همین راستا مواردی همچون موارد پزشکی و یا جهیزیه و... به این گروه مراجعه می شود که نیاز به کمک مالی دارند. این گروه با راستی آزمایی و بازدید میدانی ، پس از تایید مورد نیازمند، آن را به خیرین خود معرفی کرده و در جهت رفع نیاز ، نیازمندان اقدام می نماید.

  • مدیر عامل: علی شریف زاده
  • شماره ثبت: 9068049003
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: سایر
  • 02166578213
  • میدان جمهوری – ضلع جنوب شرقی – پ3 – ط2