تایید شده
زینب السادات وروایی

زینب السادات وروایی

از 2016-12-09 13:54:09 عضو سایت می باشد
مددکار اجتماعی و درمان موسسه خیریه آبشار عاطفه ها

کمک هزینه تهیه جهیزیه برای 8 نوعروس

موسسه خیریه آبشار عاطفه ها قصد دارد به رسم هر سال، برای تعدادی نو عروس جهیزیه تهیه کند. امسال نیز قصد داریم با مشارکت شما خیرین عزیز، برای 8 نوعروس نیازمند ساکن کرمانشاه، جهیزیه تهیه کنیم.

کمک هزینه تهیه جهیزیه برای 20 نوعروس

موسسه خیریه آبشار عاطفه ها قصد دارد به رسم هر سال، برای تعدادی نو عروس جهیزیه تهیه کند. امسال نیز قصد داریم با مشارکت شما خیرین عزیز، برای 20 نوعروس نیازمند ساکن کرمانشاه، جهیزیه تهیه کنیم.

سفره رمضان (97)

مسافر پرواز رمضان، پروازت بی‌خطر؛ امیدوارم توشه‌ات فراوان باشد و سهم سوغات من دعای شب‌های قدرت !

زمستان گرم2 : تهیه بخاری برای 180 خانواده نیازمند در کرمانشاه

دوباره فصل سرما از راه رسید... به رسم هر ساله بنا داریم با مشارکت و کمک هموطنان، تنور انسانیت را گرم کنیم. از طریق این پروژه می خواهیم برای 180 خانوار تحت پوششی که در مناطق کم برخوردار کرمانشاه و حاشیه آن بسیارسخت زندگی می کنند با یاری شما عزیزان بخاری تهیه کنیم.

کمک هزینه تهیه جهیزیه برای 12 نوعروس

موسسه خیریه آبشار عاطفه ها قصد دارد به رسم هر سال، برای تعدادی نو عروس جهیزیه تهیه کند. امسال نیز قصد داریم با مشارکت شما خیرین عزیز، برای 12 نوعروس نیازمند ساکن کرمانشاه، جهیزیه تهیه کنیم.

زمستان گرم: تهیه بخاری برای 40 خانواده نیازمند در کرمانشاه

دوباره فصل سرما از راه رسید... به رسم هر ساله بنا داریم با مشارکت و کمک هموطنان تنور انسانیت را گرم کنیم. از طریق این پروژه می خواهیم برای 40 خانوار تحت پوششی که در مناطق کم برخوردار کرمانشاه و حاشیه آن بسیارسخت زندگی می کنند بخاری تهیه کنیم.