تایید شده
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق

از 2017-01-07 15:57:04 عضو سایت می باشد

موسسه نیکوکاری رعد شرق از سال 1387 با شماره ثبت 26373 در عرصه آموزش و توانمند سازی معلولین جسمی- حرکتی فعالیت دارد و تمامی آموزش ها و خدمات موسسه ویژه معلولین و رایگان می باشد. معلولین بالای 14 سال تا 40 سال می توانند از خدمات این موسسه به صورت رایگان بهره مند باشند.

  • مدیر عامل: محمد کاظمی
  • شماره ثبت: 26373
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: آموزش و پژوهش
  • 33165375
  • خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، خیابان پاسدارگمنام، نرسیده به اتوبان امام علی، مرکزرفاه- خدمات و مشارکت های اجتماعی،طبقه اول ، رعدشرق