تایید شده
پوریا حنانی

پوریا حنانی

از 2016-08-22 22:57:35 عضو سایت می باشد
یکی از رویاهایی که در سر دارم داشتن یک Motorsailer (قایق بادبانی-موتوری) و مسافرت کردن و ثبت کردن افکارم روی اونه. احتمالا 10 سال بعد٬ اگه نشد 15 سال بعد منو روی یکی از این قایق ها خواهید دید :) با اینکه آدم پرحرفی نیستم ولی از صحبت کردن باهاتون خوشحال میشم. اگه وجود من بهتون سودی رسونده٬ میتونید یه قهوه منو مهمون کنید :)