راه اندازی مزون خیاطی زنان سرپرست

راه اندازی مزون خیاطی زنان سرپرست

خانمی جوان و سرپرست دو فرزند که در پی راه اندازی کسب و کار است ،میخواهد یک مزون خیاطی با دوخت انواع لباس راه اندازی کند که نیاز به چرخ میان دوز،راسته دوز،سر دوز،اتوی برقی،میزکار،ابزارآلات(آینه،رگال،مانکن) و اجاره محلی برای شروع کسب و کار دارد.

هنوز هیچی

از 25,000,000 تومان

60 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

راه اندازی مزون خیاطی زنان سرپرست

خانمی جوان و سرپرست دو فرزند که در پی راه اندازی کسب و کار است ،میخواهد یک مزون خیاطی با دوخت انواع لباس راه اندازی کند که نیاز به چرخ میان دوز،راسته دوز،سر دوز،اتوی برقی،میزکار،ابزارآلات (آینه،رگال،مانکن) و اجاره محلی برای شروع کسب و کار دارد و نیازمند 25 میلیون تومان است که بتواند دو خانم دیگر با شرایط خود را مشغول به کار کند.