مجهز سازی مدارس

مجهز سازی  مدارس

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله فرهنگ و تعليم و تربيت مسئله اول نظام ماست. با توجه به کمبود بودجه اموزش و پرورش جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تصمیم خودجوش به تجهیز برخی مدارس سطح شهر ایلام گرفته ایم وسایلی برای ایمن سازی و وسایل اموزشی و تکنولوژی لازم برای مدارس

هنوز هیچی

از 3,500,000 تومان

45 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

مجهز سازی مدارس

مسئله فرهنگ و تعليم و تربيت مسئله اول نظام ماست. هيچ چيز به اندازه تعليم و تربيت اهميت ندارد.
 

مدارس ما واقعا اگر بخواهیم توصیف کنیم وضع جالبی از نظر امکانات ندارند و ما دانشجویانی که برای کارورزی به مدارس میرویم از این وضعیت رنج میبریم

با توجه عدم رسیدگی مناسب به مدارس و کمبود سرانه و ضعف بیش از حد مدارس از نظر امکانات بر خود واجب دیدیم که تکانی به خود بدهیم و یه حرکت رو به جلو بکنیم

ما تعدادی از دانشجویان فرهنگی ایلام تصمیم به خرید وسایل حفاظت فضای ورزشی و امکانات اموزشی و زیبا سازی محیط برخی مدارس گرفته ایم که مبلغی تهیه شده و مبلغی هم به همت شما عزیزان تهیه شود

این وسایل شامل تخته هوشمند و تعدادی رنگ برای زیبا سازی و پروژکتور  و تجهیز کتابخانه وکپسول آتشنشانیو ..... می باشد

اجرکم عندالله