تایید شده
Pey-deleted-man Az-deleted-ad

Pey-deleted-man Az-deleted-ad

از 2016-07-08 21:20:03 عضو سایت می باشد
دانشجوی دانشگاه فرهنگیان ایلام تحصیل کرده علوم دینی فرهنگی جامعه شناس

مجهز سازی مدارس

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله فرهنگ و تعليم و تربيت مسئله اول نظام ماست. با توجه به کمبود بودجه اموزش و پرورش جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تصمیم خودجوش به تجهیز برخی مدارس سطح شهر ایلام گرفته ایم وسایلی برای ایمن سازی و وسایل اموزشی و تکنولوژی لازم برای مدارس

کمک به خرید عینک طبی برای 15 فرد سالخورده

پروژه ای است که برای کمک به خرید عینک طبی برای 15 نفر از سالمندان کم در آمد شهر گله دار در استان فارس صورت گرفته است. قیمت هر عینک بین 80 تا 100 می باشد که به طور تقریبی یک میلیون پانصد هزینه ان می شود که یک میلیون آن تامین شده و فقط پانصد مانده است.