تایید نشده
پارس فریلنسر

پارس فریلنسر

از 2016-09-17 19:38:29 عضو سایت می باشد
پارس فریلنسر بستری برای کارفرمایان (مشتریان) فراهم کرده است تا از طریق آن و با کمک فریلنسرها و پیمانکاران بتوانند پروژه‌ها و کارهای خود را به آسانی و حتی از راه دور انجام دهند.