تایید شده
مهدی عبادی

مهدی عبادی

از 2018-08-04 11:18:56 عضو سایت می باشد
من مهدی عبادی، مدیر محصول پیانو کاغذی هستم. پیانو کاغذی سایت آموزش آنلاین موسیقی

کمک هزینه تحصیلی دانشجویان موسیقی

ما در پیانو کاغذی با هدف گسترش دسترسی به آموزش موسیقی اقدام به راه اندازی خدمات آموزش آنلاین موسیقی به افراد دارای محدودیتهای جسمی، مالی، جغرافیایی و زمانی کرده‌ایم. در همین راه قصد داریم از چند دانشجو و دانش‌آموز مستعد موسیقی برای تحصیل حمایت مالی کنیم.