تایید شده
امیرحسین موسوی

امیرحسین موسوی

از 2016-01-16 14:57:59 عضو سایت می باشد
امیرحسین موسوی از اعضای تیم آسمان و مدیر روابط عمومی اپلیکیشن می‌کده، گنجینه نفیس شعر فارسی می‌باشد. حامیان عزیز می‌کده در صورتی که به منظور پشتیبانی هرچه بهتر از می‌کده (به علت هزینه‌های بالای زمانی و مادی) و ادامه توسعه می‌کده روی اندروید و سیستم عامل‌های دیگر، تمایل به حمایت مادی از این پروژه دارند، می‌توانند از این درگاه و با استفاده از دکمه حمایت می‌کنم، به صورت مادی از ما حمایت کنند. بدیهی‌ست که حمایت شما در راه رایگان ماندن می‌کده، پشتیبانی هرچه بهتر از می‌کده و ادامه توسعه می‌کده روی سیستم عامل‌های دیگر، نقش به‌سزایی خواهد داشت. همچنین شما می‌توانید از طریق فرم تماس اپلیکیشن می‌کده با ما در ارتباط باشید پیشاپیش از شما ممنونیم :)