تایید شده
جمعیت مردم نهاد جوانان ایل قشقایی

جمعیت مردم نهاد جوانان ایل قشقایی

از 2017-06-04 11:40:51 عضو سایت می باشد

جمعیت مردم نهاد جوانان ایل قشقایی در سال 1383 به همت چندی از جوانان فرهنگ دوست قوم قشقایی به ثبت رسیده است و تاکنون با هدف فعالیت در عرصه مباحث فرهنگی و اجتماعی در سطح استان فارس و شهر شیراز فعالیت خود را ادامه داده است.

  • مدیر عامل: وحید رستمی
  • شماره ثبت: 83165023/0856
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: سایر
  • 09176136357
  • 09305516061
  • [email protected]
  • فارس،شیراز،شهرک امام حسین(ع)،خیابان شهید اسماعیلی،کوچه9،درب دوم سمت چپ