تایید شده
موسسه خیریه نذراشتغال امام حسین (ع)

موسسه خیریه نذراشتغال امام حسین (ع)

از 2019-07-01 10:55:07 عضو سایت می باشد

خیریه نذراشتغال امام حسین(ع) در سال 1391 تاسیس شد و بعنوان موسسه ای غیردولتی و غیرسیاسی، یکی از معدود خیریه های مردم نهاد و فعال در زمینه اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال است.در طول فعالیت خیریه، تعداد 1000 مددجوی علاقه مند به کار از جمله بانوان سرپرست خانوار، بانوان مطلقه، معتادان، زندانیان و دخترانی که قصد تهیه جهیزیه خود را داشته اند از خدمات این موسسه عام المنفعه بهره مند گردیده اند.

  • مدیر عامل: اکبر اخوان مقدم
  • شماره ثبت: 4481
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: سایر
  • 33262778
  • اصفهان، خیابان سروش، 4راه عسگریه، کوی شماره30(شهید فانی)، بعد از درب اصلی مهدیه بن بست شقایق، خیریه نذراشتغال زنگ دوم