نذر و اهدای کتاب (دور پنجم)

نذر و اهدای کتاب (دور پنجم)

گروه نذر کتاب با هدف جذب مشارکت مردمی برای اهدای کتاب به مناطق کمتر برخوردار در سال92 آغاز به کار کرد. اعضای گروه به صورت داوطلبانه در طول سال با مقاصد تماس میگیرند و نوع و کتاب مورد نیاز هر مقصد شناسایی میشود. هزینه عمده هزینه ارسال کتابها به مقاصد و خرید کتاب است.

6,244,000 تومان

از 5,500,000 تومان

60 روز

زمان باقی مانده

59 نفر

حامی پروژه

114%
114% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

نذر و اهدای کتاب (دور پنجم)

طرح «نذر و اهدای کتاب» با هدف تجهیز کتابخانه‌های روستایی با همت گروهی از جوانان از سال ۹۲ در تهران آغاز شد.

ما قصد داریم دوره پنجم نذر کتاب را در اردیبهشت ماه سال 97 با کمک شما برگزار کنیم.

نذر کتاب می‏خواهد که کتاب‎هاب خوانده‌شده به جای خاک‌خوردن در گوشه‌ی کتابخانه و انباری، برسد به دست کسانی که با وجود این که به مطالعه علاقه‌مند هستند، کتاب کافی در دسترس‌شان نیست. روستاها و کتابخانه‌های روستایی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسسات حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست و حتا دانشگاه‌های کوچک شهرستان‌ها یا کانون‌های اصلاح و تربیت، مقصد کتاب‌هایی است که در «نذر و اهدای کتاب» اهدا خواهند شد. هدف این طرح رساندن کتاب‌ها به جایی است که به آن‌ها نیاز است؛ جایی که خواننده‌ی علاقه‌مند وجود دارد، اما کتاب کم است.

نذر و اهدای کتاب رویدادی اجتماعی است.