تایید شده
ناصر نوربخش

ناصر نوربخش

از 2016-03-14 15:46:24 عضو سایت می باشد
فعال و کنشگر اجتماعی و علاقمند به حوزه سازمان های مردم نهاد، توسعه وتوانمند سازی

تکمیل سیستم گرمایش مدرسه ابتدایی روستای خونیک تجن

سال گذشته روستای خونیک تجن در شهرستان قائن واقع در خراسان جنوبی گاز رسانی شده است، همه خانه ها گاز دارند، دیگر برای روستا نفت هم نمی آورند! آموزش و پرورش نمی تواند همه بودجه گازرسانی و شوفاژ کشی مدرسه را بپردازد، مردم بخشی از پول را تامین کرده اند اما...

تجهیز صندوق اعتبارت خرد 5 روستا به کامپیوتر

صندوق اعتبارات خرد پروژه ای است برای تامین منابع مالی اشتغال در روستا که حاصل تجمیع سرمایه های خرد بوده و از مجموع سرمایه های خرد به اعضا تسهیلات پرداخت می شود. اعضا برای دریافت وام نیاز به ضمانت های بانکی ندارند و سایر اعضای گروه ضامن آنها هستند.