نجات کسب و کارها

نجات کسب و کارها

مستر مارکتینگ کسی است که میخواهد به کسب و کارهای نوپا یا شکست خورده در فاز اول بپردازد. با استفاده از راهکارهای مستر، کسب و کارها میتونن به یک رونق قابل توجهی برسند. مستر میکوشد تا با رساندن یک کسب و کار به نقطه امن، آن را بیشتر از پیش توسعه دهد و باعث سودآوری بیشتر شو

هنوز هیچی

از 10,000,000 تومان

60 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

نجات کسب و کارها

مستر مارکتینگ، به دنبال مشاوره و نجات کسب و کارها فعالیت خواهد کرد.
من با بررسی کسب و کارهای مشابه در ایران و خارج از ایران، نکاتی را که مدیر بیزینس ها به آن توجه نمیکنند، گوش زد میکنیم و راهکارهای خارج شدن از رکود اقتصادی را به آنها آموزش میدهیم.

مسترمارکتینگ در مرحله اول، کسب و کار مورد نظر رو بررسی میکنه. پلین دقیقی از بیزینس طراحی میکنه. با بررسی کردن و رسیدن به جدول SWOT (نقاط قوت-نقاط ضعف-فرصتها-تهدیدها) راهکارهای جدید و با بازدهی بالاتر رو بدست میاریم.

در فاز دوم با بکارگیری از فضای سوشیال مدیا، به کسب و کار جانی دوباره میبخشیم. در سوشیال مدیا به دنبال برندسازی و جذب مخاطب واقعی ، برای افزایش فروش و درآمد فعالیت میکنیم.

این بخشی از خدمات مسترمارکتینگ خواهد بود...

امیدواریم در سال 1397 شاهد رونق بازار در ایران باشیم.

 

مشاوره رایگان کسب و کار شما

مبلغ 100,000 تومان

0

حامی

تعداد محدود 5 از 5 مانده

مستر مارکتینگ به افرادی که از پروژه حمایت میکنند، به صورت رایگان مشاوره برای کسب و کارشان میدهد!


زمان تحویل: تیر 1397

مشاوره رایگان کسب و کار شما

مبلغ 500,000 تومان

0

حامی

تعداد محدود 5 از 5 مانده

مستر مارکتینگ به افرادی که از پروژه حمایت میکنند، به صورت رایگان مشاوره برای کسب و کارشان میدهد!


زمان تحویل: مرداد 1397

مشاوره رایگان کسب و کار شما

مبلغ 1,000,000 تومان

0

حامی

تعداد محدود 5 از 5 مانده

مستر مارکتینگ به افرادی که از پروژه حمایت میکنند، به صورت رایگان مشاوره برای کسب و کارشان میدهد!


زمان تحویل: اردیبهشت 1397