وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان منطقه محروم

وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان منطقه محروم

برای خرید تجهیزات آموزشی برای هنرستان منطقه محروم شهید قاسم تهیدست اسیر، نیاز به کمک مالی داریم.

458,514 تومان

از 4,000,000 تومان

90 روز

زمان باقی مانده

8 نفر

حامی پروژه

11%
11% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان منطقه محروم

خرید تجهیزات آموزشی برای هنرستان منطقه محروم شهید قاسم تهیدست اسیر

اینجانب معلم هنرستان کاردانش شهید قاسم تهیدست اسیر، که در استان فارس.شهرستان مهر.منطقه گله دار.بخش اسیر واقع شده، می باشم. با عنایت به این که هنرستان فاقد هرگونه تجهیزات آموزشی مرتبط با رشته تاسیسات همچون «دستگاه موتور جوش.دستگاه حدیده کن لوله و ... » می باشد و با توجه به عدم تخصیص بودجه توسط آموزش و پرورش و نیز عدم بضاعت مالی اولیاء دانش آموزان جهت تامین این تجهیزات که جهت آموزش دروس تخصصی ، به عنوان امکانات اولیه به حساب می آید .لذا خواهشمندم که کمک های خود را از این هنرستان که در منطقه محروم واقع شده است دریغ نفرمایید. تجهیزات مورد نیاز هنرستان: 1.دستگاه حدیده کن دستی 2. دستگاه جوش لوله سبز «اتو» 3.مانیفولد سرویس « شیر چند راهه» مخصوص شارژ کردن اسپلیت و یخچال 4.موتور جوش 5.دستگاه پرس دستی لوله 5 لایه 6.لوله بر فلزی و برقو 7. رادیاتور پنلی و آلومینیومی پره ای و .... به دلیل اینکه قیمت ها در حال تغییر است، قیمت هر یک از وسایل بالا درج نشده است.