خرید بیست کاپشن برای کودکان نیازمند

خرید بیست کاپشن برای کودکان نیازمند

کودکانی زیادی رو این روز ها در کوچه خیابون های شهر خودم میبینم که توی این هوای سرد بدون لباس گرم تو خیابون هستن. با مشارکت شما و همیاری و همدلی به اونا کمک میکنیم.

هنوز هیچی

از 800,000 تومان

15 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

خرید بیست کاپشن برای کودکان نیازمند

کودکانی زیادی رو این روز ها در کوچه خیابون های شهر خودم میبینم که توی این هوای سرد بدون لباس گرم تو خیابون هستن.( طی پرسشی که من از دو تا از این بچه ها انجام دادم بی سرپرست و یا بد سرپرست نیستن و فقط وضعیت مالی خانواده هاشون بده و نیاز به کمک دارن"" یاد بچگی های خودم افتادم که چقدر با سختی و مشقت بزرگ شدم و به اینجا رسیدم "" )با مشارکت شما و همیاری و همدلی به اونا کمک میکنیم. من خودم خدمات کامپیوتری دارم ولی زیاد وضعیت مالیم خوب نیست . چند وقت پیش به من یکی از کاپشنهام که کوچیک شده بود و البته دست نخورده رو به یکی از این بچه ها به اسم محمد دادم که با اولش قبول نمیکرد ولی هر جور شد بهش دادم و رفت. بعد از چند رو دوباره دیدمش ولی کاپشن تنش نبود و داشت میلرزید. بهش گفتم کاپشنت کو گفت من یه دوست دارم که خیلی سرمایی هست و زود مریض میشه منم کاپشنمو بهش دادم !!!! اوج فداکاری و رفاقت رو تو چشما این پسر دیدم. بهش گفتم حالا خودت میلرزی که !! گفت اشکال نداره و رفت. خیلی دلم میخواست یه کمکی بهش کنم ولی جور نشد. تا چند روز پیش با سایت دونیت آشنا شدم و دیدم مردم چه کمک های خوبی میکنن. یه لحظه این فکر به ذهنم رسید که از دونیت استفاده کنم تا بتونم به بچه ها کمک کنم. رفتم و از چندتا مغازه قیمت گرفتم که دیدم برای این 20 کاپشن مبلغی حدود 800 هزار تومان پول لازمه .و من با همکاری و همدلی شما این کار رو انجام میدیم .