کسب و کار نوین اینترنتی

 کسب و کار نوین اینترنتی

این پروژه یک کسب و کار نوین آنلاین است که باعث ایجاد کار برای جوان های فارغ التحصیل رشته های کامپیوتر می شود. و از همه مهم تر باعث ایجاد رونق کسب و کار برای فروشگاه های کوچک و کم قدرت می شود که در سایه ی فروشگاه های بزرگ قرار گرفته اند. (در سراسر ایران)

هنوز هیچی

از 15,000,000 تومان

60 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

کسب و کار نوین اینترنتی

این پروژه یک کسب و کار نوین آنلاین است که باعث ایجاد کار برای جوان های فارغ التحصیل رشته های کامپیوتر می شود. و از همه مهم تر باعث ایجاد رونق کسب و کار برای فروشگاه های کوچک و کم قدرت می شود که در سایه ی فروشگاه های بزرگ قرار گرفته اند. (در سراسر ایران) . با وجود این که این ایده بسیار رقبای قدرتمند دارد. اما این ایده یک قابلیت دارد آن هم سرعت ارسال کالا است. (برای نمونه : کالایی که شاید یک تا دو روز به دست کاربر برسد. با این ایده آن کالا به مدت نصف روز یا شاید هم زود تر به دست کاربر برسد.)

هدف اصلی بیشتر : ایجاد رونق اقتصادی برای فروشگاه هایی است که در زیر سایه فروشگاه های بزرگ و قدرتمند قرار گرفته اند.