سلسله نشست‌های گۆزەل يٛاشام

سلسله نشست‌های گۆزەل يٛاشام

در نشست‌های تخصصی «گۆزەل يٛاشام» مشاوران، روانشناسان و زوج‌ها با هدف دادوستد دانش و تجربیات هر دو هفته یک‌بار دورهم جمع خواهند شد تا به‌دوراز هر القابی یاد بگیرند و یاد بدهند.

3,000 تومان

از 1,500,000 تومان

30 روز

زمان باقی مانده

1 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

سلسله نشست‌های گۆزەل يٛاشام

هرازگاهی در زندگی روزانه‌ی ما اتفاقاتی می‌افتد که ما آدم‌ها به‌تنهایی قادر به حل آن نیستیم و اگر روشی تخصصی و علمی برای حل این مشکلات نیابیم شاید زیر پنجه‌های محکم زندگی شکست خواهیم خورد. در این راستا سرکار خانم رحمتی ایده‌ی نشست‌های تخصصی «گۆزەل يٛاشام» را ارائه داده‌اند که مشاوران، روانشناسان و زوج‌ها با هدف دادوستد دانش و تجربیات هر دو هفته یک‌بار دورهم جمع شوند تا به‌دوراز هر القابی یاد بگیرند و یاد بدهند.

سلسله نشست‌های «گۆزەل يٛاشام» با کمک دونیتی‌ها متولد خواهد شد تا بتواند گامی برای حل مشکلات ما آدم‌ها در زندگی روزانه‌مان بردارد.