تایید شده
میثم مهدیپور

میثم مهدیپور

از 2018-06-20 09:58:15 عضو سایت می باشد
تورکولوگ، زبان‌شناس، نویسنده و محقق

سلسله نشست‌های گۆزەل يٛاشام

در نشست‌های تخصصی «گۆزەل يٛاشام» مشاوران، روانشناسان و زوج‌ها با هدف دادوستد دانش و تجربیات هر دو هفته یک‌بار دورهم جمع خواهند شد تا به‌دوراز هر القابی یاد بگیرند و یاد بدهند.