اشتغال جوانان نیازمند

اشتغال جوانان نیازمند

آموزش رایگان راه اندازی سایت برای جوانان علاقه مند به تجارت الکترونیک و افراد نیازمند که توانایی شرکت در کلاس های آموزشی رو ندارند برای راه اندازی سایت تجاری خودشان. این آموزش ها برای افراد رایگان است و این مبلغ برای تهیه تجهیزات صرف میشود.

هنوز هیچی

از 5,000,000 تومان

70 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

اشتغال جوانان نیازمند

آموزش رایگان طراحی سایت به افراد نیازمند جهت ورود به بازار کار در جهت رفع مشکل بیکاری.

ما تحت نظارت موسسه توانمند سازی موج رحمت هستیم و این موسسه خیریه به فعالیت های ما نظارت میکند.

پروژه در مرحله اجرا است و به طور ماهانه 5 نفر را به بازارکار و قبول پروژه معرفی میکنیم و برای حفظ و گسترش طرح نیاز به حمایت داریم. برای حفظ این طرح آموزش رایگان به افراد نیازمند مبلغ 5 میلیون تومان نیاز هست.

این مبلغ برای خرید یک میز اضافی و کامپیوتر میشود و بخشی از مبلغ برای تبلیغ این آموزش ها برای افراد نیازمند و مستعد صرف میشود.