تایید شده
سید مسعود حسینی قلعه نوی

سید مسعود حسینی قلعه نوی

از 2019-09-25 18:41:28 عضو سایت می باشد
در زمینه تجارت الکترونیک فعالیت میکنم و برای اشتغال مددجویان کمیته امداد در فضای دیجیتال با موسسات خیریه همکاری میکنم.

اشتغال جوانان نیازمند

آموزش رایگان راه اندازی سایت برای جوانان علاقه مند به تجارت الکترونیک و افراد نیازمند که توانایی شرکت در کلاس های آموزشی رو ندارند برای راه اندازی سایت تجاری خودشان. این آموزش ها برای افراد رایگان است و این مبلغ برای تهیه تجهیزات صرف میشود.