تایید شده
مهدی محمدی

مهدی محمدی

از 2016-06-16 17:57:34 عضو سایت می باشد
*دانشجوی کارشناسی رشته ی علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین. *یه علاقه مند و نیمه مسلط به مباحث تکنولوژی و بازاریابی و فروش که تلاششو میکنه به 4SM اِش برسه. *ضمنا طراحی گرافیک و کد نویسی از علاقه هامه #Mahdi4SM #4SM #:)