جایزه روبیک و کتاب علمی و ورزشی

جایزه روبیک و کتاب علمی و ورزشی

در روستای قشلاق ایلخیچی سرباز معلم هستم و جهت خرید جایزه به دانش آموزان خود نیاز به کمک مالی دارم لطفا کمک کنید تا حدالمکان یک کتاب علمی و یا ورزشی و یا هنری یا در صورت امکان حداقل یک روبیک به ۳۲نفر دانش آموز موجود در مدرسه جایزه بدهم باتشکر

هنوز هیچی

از 220,000 تومان

15 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

جایزه روبیک و کتاب علمی و ورزشی

در روستای قشلاق ایلخیچی سرباز معلم هستم و جهت خرید جایزه به دانش آموزان خود نیاز به کمک دارم تا حدالمکان یک کتاب علمی و یا ورزشی و یا هنری یا یک روبیک به ۳۲نفر دانش آموز موجود در مدرسه جایزه بدهم باتشکر