حمایت از وبسایت عشاق الحسین(ع)

حمایت از وبسایت عشاق الحسین(ع)

سلام جهت تمدید سرور نیازمند حمایت مالی شما عزیزان هستیم. Www.OshagholHosein.ir

هنوز هیچی

از 141,000 تومان

20 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

حمایت از وبسایت عشاق الحسین(ع)

هدف و موضوع پروژه : اشاعه فرهنگ مذهبی و اهل بیت عصمت و طهارت

مراحل پروژه : پروژه به صورت فعال و موفق در حال فعالیت است ولی نیازمند مالی برای تمدید سرور هستیم.

موارد صرف کمک های شما عزیزان:

1-تمدید سرور میزبانی [125,350 تومان با احتساب مالیات] شرکت میزبانی نت افراز تمدید دامنه به مدت 5 سال 15000 تومان