تایید شده
مجید جمالی

مجید جمالی

از 2018-06-07 15:28:23 عضو سایت می باشد
علاقه مند به ساختن موسیقی در سبک الکترونیک از جمله چندین زیرشاخه آن یعنی ترنس، هاوس و کلاب هستم.