تایید شده
امیر آبیار

امیر آبیار

از 2019-07-02 10:30:57 عضو سایت می باشد
متولد شهریور ۶۳. علاقه‌مند به غرق شدن در راز گل سرخ.

کتاب «سفیر»

وقتی ایزد، سفیر خود را خطاب قرار می‌دهد، وی را آگاه می‌کند. از جامعه کوچکش، از درون ناآرامش و از راه روشنی که سفیر برگزیده است. در این کتاب، گفته‌های ایزد را می‌خوانید. چاپ این کتاب نیاز به هزینه طرح جلد، نگارگری، صفحه‌آرایی، مقداری از هزینه چاپ و دیگر موارد دارد