تایید شده
سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران

سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران

از 2017-01-11 13:25:53 عضو سایت می باشد

معرفی سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران سازمان مردم نهاد "خانه نجات ایران" به شماره مجوز 090706073/3586، در سال 1386 و با هدف فعالیتهای داوطلبانه امدادی تاسیس شد. در سال 1389 با انجام برخی تغییرات در اساسنامه سازمان فعالیت های آموزشی، زیست محیطی و گردشگری را نیز آغار کرد. تمام فعالیت های این سازمان مردم محور بوده و به صورت داوطلبانه انجام میپذیرد. یکی از اهداف اصلی سازمان ترویج کار داوطلبانه در بین تمام اقشار جامعه و معرفی سازمان های مردم نهاد داوطلب محور به این نفرات و مجموعه های مختلف می باشد.

  • مدیر عامل: احمد بختیاری
  • شماره ثبت: 090706073/3586
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: سایر
  • 02122476542
  • تهران مینی سیتی شهرک شهید محلاتی فاز 2 میدان صاحب الزمان دفتر خانه نجات ایران

تولید سالنامه داوطلب 1396

سالنامه داوطلب با هدف ترویج فعالیت های داوطلبانه به وسیله ی معرفی موسسات و ngo ها و بیان مصادیق فعالیت های داوطلبانه منتشر میگردد.شما می توانید با اهدای این سالنامه در نوروز96 مهربانی، عشق و داوطلب بودن را به دوستانتان هدیه کنید.