تهیه ویلچر

تهیه ویلچر

تهیه یک عدد ویلچر برای پیرزن 75 ساله بدون سرپرست که در مشگین شهر اردبیل ساکن هستند یک فرزندشون رو از دست دادن و یک فرزندشون بیماری صعب العلاج دارن و دو فرزند دیکه کارگر هستند. متاسفانه مدتی است قادر به حرکت نیستند و خونه نشین شدن.

افزودن به علاقه مندی ها

838,500 تومان

از 2,400,000 تومان

موفق نشد! :(

20 نفر

حامی پروژه

35%
35% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عضویت در دونیت، اگر پروژه‌ای که از آن حمایت کرده‌اید، نتوانست مبلغ مورد نظر را تامین کند، مبلغ پرداختی شما به «کیف پول شما در دونیت» بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

تهیه ویلچر

تهیه یک عدد ویلچر برای پیرزن 75 ساله بدون سرپرست که در مشگین شهر اردبیل ساکن هستند یک فرزندشون رو از دست دادن و یک فرزندشون بیماری صعب العلاج دارن و دو فرزند دیکه کارگر هستند.
متاسفانه مدتی است قادر به حرکت نیستند و خونه نشین شدن.

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • وحید جلال پور (حمایت میهمان)

  وحید جلال پور (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محمد حسین مهرنژاد

  محمد حسین مهرنژاد

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محمد حسین مهرنژاد

  محمد حسین مهرنژاد

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 17 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ali karami

  ali karami

  تا الان 3 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 25 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محمد حسین مهرنژاد

  محمد حسین مهرنژاد

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 2 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 2 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • banana (حمایت میهمان)

  banana (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • Saeed Abedini

  Saeed Abedini

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 17 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • Hadi Moghaddas

  Hadi Moghaddas

  تا الان 6 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • (حمایت میهمان)

  (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • سید رضا انجوی ارسنجان

  سید رضا انجوی ارسنجان

  تا الان 3 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • لي لي انتخابي

  لي لي انتخابي

  تا الان 11 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • بیتا (حمایت میهمان)

  بیتا (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • Bahram Moshrefi

  Bahram Moshrefi

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • عباس (حمایت میهمان)

  عباس (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 140 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده