تایید شده
محمد حسین مهرنژاد

محمد حسین مهرنژاد

از 2019-08-24 08:20:50 عضو سایت می باشد
دانشجو عمران هستم در موسسه دانش بنیان پویش مهر برنا با هدف رشد جوان و نوجوانان در راستای محرومیت زدایی کار میکنم

تهیه ویلچر

تهیه یک عدد ویلچر برای پیرزن 75 ساله بدون سرپرست که در مشگین شهر اردبیل ساکن هستند یک فرزندشون رو از دست دادن و یک فرزندشون بیماری صعب العلاج دارن و دو فرزند دیکه کارگر هستند. متاسفانه مدتی است قادر به حرکت نیستند و خونه نشین شدن.