ایجاد اشتغال برای 10 زن سرپرست خانوار و بی سرپرست

ایجاد اشتغال برای 10  زن سرپرست خانوار و بی سرپرست

ایجاد اشتغال برای 10 نفر از زنان سرپرست خانوار و بی سرپرست که از آشنایان و افرادی هستند که خودمان به یقین در جریان اوضاع احوال و زندگی آنها هستیم. این زنان رنج و زحمات بسیار زیادی را متحمل می شوند و در معرض انواع آسیب های اجتماعی هستند. شما هم می توانید شریک باشی

هنوز هیچی

از 52,000,000 تومان

45 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

ایجاد اشتغال برای 10 زن سرپرست خانوار و بی سرپرست

ایجاد اشتغال برای 10  نفر از زنان سرپرست خانوار و بی سرپرست که از آشنایان وافرادی هستند که خودمان به یقین در جریان اوضاع احوال و زندگی آنها هستیم. این زنان رنج و زحمات بسیار زیادی را متحمل می شوند و توانایی کار کردن دارند و در معرض انواع آسیب های اجتماعی هستند.

از آنجایی که این زنان جنوبی هستند به خوبی توانایی پاک کردن و پوست کنی ماهی و میگو را دارند و از تجربه بسیار خوبی برخوردار هستند.

در یک طرح ایجاد اشتغال با فروش آبزیان به صورت بهداشتی و بسته بندی شده در سراسر کشور میتوانیم این زنان را به کار بگیریم و با ایجاد اشتغال برای آنها و پرداخت حقوق ماهیانه طبق اداره کار + پاداش + اضافه کاری و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آنها را از آسیب های اجتماعی نجات دهیم.

 

طبق برآورد های دقیق و اصولی هزینه های ایجاد اشتغال بشرح زیر می باشد»

اجاره کارگاه 80 متری ماهیانه 1/000/000 تومان و 10/000/000 تومان پول پیش پرداخت

خرید فریزر نیمه صنعتی با ظرفیت 1 تن 12/500/000 تومان

خرید 20 عدد سبد های مخصوص ماهی و میگو هر کدام 80/000 تومان جمعا به ملبغ 1/600/000 تومان

خرید 2 دستگاه وکیوم  نیمه صنعتی مخصوص بسته بندی هر کدام 10/000/000 تومان جمعا 20/0000/000 تومان

سفارش خرید و چاپ پلاستیک های بسته بندی 1000کیلوگرم به مبلغ 7/000/000 تومان

 

ویژگی های این زنان که نیاز به شغل دارند :

1 - دو زن سرپرست خانوار که صاحب دو فرزند دانش آموز دختر می باشد.

2 - یک زن سرپرست خانوار که یک دختر دانشجو و یک پسر دانش آموز دارد.

3 - دو زن بی سرپرستی که در نزد پدر و مادر شان زندگی می کنند که والدین آنها پیر و از کار افتاده هستند.

4 - یک زن مطلقه ای که خودش به تنهایی زندگی می کندو هیچ سرپرستی ندارد.

5 - یک زن سرپرست خانوار که شوهرش از کار افتاده است و در بازار تا دیر وقت بدون امنیت دستفروشی می کند.

6 - سه زن سالمند که تا حدودی توانایی کار کردن به طور متوسط را دارند.

 

ما با یک ایده بسیار قوی می خواهیم در حوزه فروش آبزیان دریایی جنوب در ایران و خارج از کشور کسب و کاری با هدف کسب درآمد و ایجاد اشتغال برای حداقل 10 نفر زن سرپرست خانوار یا بی سرپسرست راه اندازی کنیم.

محصولات آبزیان در داخل کشور و خارج از کشور به صورت قوی با این ایده به هتل ها ، شرکت ها ، سازمان ها و ادرات ، رستوران ها و کارخانه ها به فروش می رسد.

اهداف و فعالیت ما :

1 - ایجاد اشتغال و کار آفرینی برای افراد نیازمند و آسیب پذیر

2 - رشد و توسعه کسب و کار ها نوپا

3 - کمک به رشد صیادی و فروش ماهی و آبزیان دریایی جنوب

4 - تامین غذای دریایی سالم

5 - خود کفایی و استقلال زنان سرپرست خانوار

6 - فعالیت های دینی و مذهبی

 

در صورت تمایل به این کار خیر و خدا پسندانه می توانید با ما سهیم باشید.