تایید شده
ایده نو دوستدار هرمزگان

ایده نو دوستدار هرمزگان

از 2017-04-16 09:56:39 عضو سایت می باشد

اکوتوریسم، محیط زیست، حفاظت لاک پشتهای پوزه عقابی از 1389

  • مدیر عامل: مریم اقبالی
  • شماره ثبت: 808
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: سایر
  • 09173690332
  • بندرعباس، بلوار شهید بهشتی، خیابان فرعی الشهداء، کوچه الشهدا 13، پلاک 7