تایید شده
هنربخشان نوین شایگان

هنربخشان نوین شایگان

از 2016-07-19 15:39:09 عضو سایت می باشد

هنری مجموعه ای است که هنرمند را از زمان شروع یک هنر تا تهیه مواد و ابزار و فروش محصول حمایت میکند.

  • مدیر عامل: امیر فتاح زاده
  • شماره ثبت: ۴۴۷۱۱۸
  • نوع سازمان: شرکت خصوصی
  • زمینه فعالیت: آموزش و پژوهش