تایید شده
حسین فارسی

حسین فارسی

از 2016-05-01 19:36:30 عضو سایت می باشد
دانشجوی طراحی صنعتی هستم و روی سرویس دیزاین تمرکز دارم.عاشق کمک کردن به بقیه آدما :)