تایید شده
موسسه مطالعاتی حاميان فردا

موسسه مطالعاتی حاميان فردا

از 2017-03-31 15:56:41 عضو سایت می باشد

استفاده بهينه از ظرفيت ها و تجارب اشخاص برجسته حقيقي و حقوقي، توانمندسازی راهبردی شخصي و حرفه ای و انجام كليه فعاليت های ترويجی و مطالعاتی در حوزه توسعه پايدار و انجام كليه فعاليت ها در زمينه هم انديشی و ترويج و توسعه عدالت آموزشی با رويكرد حرفه ای توسعه پايدار و برنامه ريزی اجتماعی و مطالعات و ترويج و پژوهش در زمينه سازمان دهی مديريت و شبكه سازی در زمينه موضوع موسسه (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت موسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.

  • مدیر عامل: میثم هاشم خانی
  • شماره ثبت: 36894
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: مشاوره
  • 02177941077
  • http://hamianefarda.com/
  • [email protected]
  • خیابان دماوند - حدفاصل خیابان آیت و خاقانی - نبش کوچه مهریزی - ساختمان دماوند - طبقه 8 - واحد 73