لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست

لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست

سجاد 17 ساله در موسسه خیریه امام رضا (ع) اردبیل -مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست- ساکن است. او تحصیلات خود را بسیار مشتاقانه سپری می کند و جزو نخبگان کشوری رشته تاسیسات محسوب می شود. برای شرکت در المپیاد کشوری تاسیسات به تجهیزات آموزشی و کمک شما نیاز دارد.

4,112,400 تومان

از 3,800,000 تومان

90 روز

زمان باقی مانده

49 نفر

حامی پروژه

108%
108% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست

سجاد 17 ساله در موسسه خیریه امام رضا (ع) اردبیل -مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست- ساکن است. او تحصیلات خود را بسیار مشتاقانه سپری می کند و جزو نخبگان کشوری رشته تحصیلی تاسیسات محسوب می شود. برای شرکت در المپیاد کشوری تاسیسات به تجهیزات آموزشی و کمک شما نیاز دارد.

 

خاستگاه نیاز مورد نظر :

در حال حاضر موسسه از نظر بودجه و کمک های مردمی در وضعیتی نیست که بتواند بیشتر از نیازهای ضروری وارد عمل شود. این در حالی است که شرایط و شخصیت سجاد به عنوان نخبه علمی و نوجوانی که کار هم می کند بسیار مستعد آن است که تجهیزات و شرایط کافی برای صعود از المپیاد کشوری تاسیسات را برایش فراهم کنیم تا شاهد پیشرفت او باشیم.

در حال حاضر از نظر نیازهای کوچکتر با هزینه های کمتر خیرین به کمک سجاد آمده اند و موارد زیر تامین شده است :

1- لوازم التحریر

2- تجهیزات تخصصی رشته تاسیسات

3- کلاس زبان انگلیسی

4- کلاس کامپیوتر

 

مورد پنجم یا همان سیستم کامپیوتری هنوز نیاز به جمع آوری کمک های خیرّین محترم دارد. با تامین این مورد ، دیگر سدی در راه سجاد نمی ماند جز اقدام که این مورد را از 14 سالگی با کار همزمان با تحصیل به خوبی نشان داده است.

سجاد در کار نیز در حوزه تاسیسات بصورت تخصصی وارد شده و در حال حاضر 2 سال سابقه کارآموزی و 1 سال سابقه پیمانکاری تاسیسات دارد.

 

وضعیت پروژه :

در حال حاضر تا قبل از ایجاد پروژه در دونیت ، فقط 105.000 تومان برای این پروژه جمع آوری شده است. که امید داریم با عنایت پروردگار و حمایت های شما خیّرین محترم و گرانقدر کل بودجه تامین گردد.

 

بودجه مورد نظر :

بودجه مورد نظر برای این پروژه 3.800.000 تومان برآورد شده است که پس از کسر کارمزد وب سایت دونیت به عنوان بستر جمع آوری بودجه مبلغی حدود 3.500.000 خواهد بود که برای خرید یک دستگاه لپ تاپ از برندهای HP ، DELL یا LENOVO با مشخصات Core i5/ 4GB ram / 500GB hard صرف خواهد شد. در صورتی که تا زمان خرید، قیمت افزایش چشمگیری نداشته باشد در صورت باقی ماندن از بودجه ، باقی مبلغ صرف خرید کتب و منابع آموزشی خواهد شد. در صورت کسر بودجه ، سعی در تامین مابه التفاوت از خیّرین محترم خواهیم داشت.

 

متولی پروژه :

متولی  جمع آوری بودجه برای این پروژه این حقیر می باشد. حامد آقاقلیزاده معز هستم  ، رئیس هیئت مدیره شرکت داده پردازان وب مهراز (webmehraz.com) و صاحب امتیاز کانون تبلیغات راهبرد. از سال 1395 همکاری تنگاتنگ با موسسات مردم نهاد و خیریه اردبیل دارم و تمام تلاشم برای استفاده حداکثری از اوقات فراغتم برای امور عام المنفعه است.

به عنوان فردی که زندگی این کودکان در مرکز نگهداری را از نزدیک شاهد بوده ام ، از شما درخواست دارم مهربانی را هدیه این فرزند ایران کنید تا در پیشرفت و تجربه اتفاقات خوب او را همراهی کنید.

پیشاپیش از توجه ویژه شما نهایت تشکر را دارم.

یا حق