تایید شده
حامد آقاقلیزاده معز

حامد آقاقلیزاده معز

از 2016-08-01 23:37:11 عضو سایت می باشد
حامد معز هستم ، رئیس هیئت مدیره شرکت داده پردازان وب مهراز (webmehraz.com) و صاحب امتیاز کانون تبلیغات راهبرد. از سال 1395 همکاری تنگاتنگ با موسسات مردم نهاد و خیریه اردبیل دارم و تمام تلاشم برای استفاده حداکثری از اوقات فراغتم برای امور عام المنفعه است.

تامین مکمل های تغذیه ای برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اردبیل

سال های سال است که خیّرین ، به روش های مختلف ، پیگیر تامین نیازهای کودکان بی سرپرست می باشند. اما چیزی که به آن توجه نمی شود، تامین نیاز های اساسی تغذیه ای این کودکان می باشد. بسیاری از آنها در سنین رشد بوده و به علت نبود شرایط مناسب زندگی، از این موارد محروم می باش