تایید شده
شرکت گیلداد ایمن زیست

شرکت گیلداد ایمن زیست

از 2020-03-10 17:38:45 عضو سایت می باشد

شرکت گیلداد ایمن زیست به عنوان واحد فناور واقع در پارک علم و فناوری استان گیلان در توسعه و پیاده سازی بستر دیجیتال سازی موزه های تاریخ طبیعی و راه اندازی آرشیو دیجیتال تنوع زیستی و تاریخ طبیعی فعالیت می کند.

  • مدیر عامل: میکائیل پسندیده سقالکساری
  • شماره ثبت: 21346
  • نوع سازمان: شرکت خصوصی
  • زمینه فعالیت: محیط زیست و منابع طبیعی
  • 01333467435
  • [email protected]
  • گیلان، رشت، میدان انتظام، پارک علم و فناوری استان گیلان، شرکت گیلداد ایمن زیست